ÚvodCíle
Tisknout

Cíle

photo Detail
Dvůr Vranov

První písemná zmínka o osídlení na místě současného dvora Vranova pochází z roku 1269, kdy zde stála stejnojmenná ves, která zřejmě později zanikla. Hospodářský dvůr je na místě zaniklé vsi prokazatelně doložen roku 1672, což však nevylučuje jeho starší založení. V této době také již byla vysázena Vranovská alej spojující dvůr s městem. V roce 1927 zakoupila zbytkový statek Vranov s příslušenstvím v rámci pozemkové reformy Československá obec úřednická, která spolu s tím získala také povinnost pečovat o rabštejnský kostel.

Detail
3 z 5