Tisknout

Dvůr Vranov

Mapa

První písemná zmínka o osídlení na místě současného dvora Vranova pochází z roku 1269, kdy zde stála stejnojmenná ves, která zřejmě později zanikla. Hospodářský dvůr je na místě zaniklé vsi prokazatelně doložen roku 1672, což však nevylučuje jeho starší založení. V této době také již byla vysázena Vranovská alej spojující dvůr s městem. V roce 1927 zakoupila zbytkový statek Vranov s příslušenstvím v rámci pozemkové reformy Československá obec úřednická, která spolu s tím získala také povinnost pečovat o rabštejnský kostel. Roku 1932 Vranov i s bývalým rabštejnským servitským klášterem kupuje pražský velkouzenář Kořán, ovšem již v roce 1936 prodává celý svůj rabštejnský majetek plzeňskému obchodníkovi Dobrému. Ten vlastnil dvůr až do pozemkové reformy v roce 1948 a po roce 1989 jeho potomci opět získali nemovitosti v restituci. Mezitím sloužil dvůr také k zemědělské činnosti a značně zchátral. Kolem roku 2000 zakoupila rabštejnský majetek Dobrých společnost SAZKA, která zde plánovala vybudovat rozsáhlý golfový areál s klubovnou a dalším zázemím. V tomto období dochází k největší devastaci a rozkrádání Vranova v důsledku nekontrolovatelných a opakovaných nájezdů zlodějů do opuštěných objektů. V roce 2012 dvůr krátce vlastnila společnost Suhox obhospodařující okolní zemědělské plochy. Na konci roku 2012 areál odkoupilo sdružení Postřelí, které sem přesunulo své sídlo a usiluje o postupnou záchranu této památky. Vranov by měl být do budoucna přístupný veřejnosti a v ideálním případě sloužit pro různé turistické, společenské, ekologické a kulturní aktivity. Současné stavby v areálu dvora Vranova jsou barokní, klasicistní a novodobé. Z důvodu havarijního stavu většiny objektů je do prostoru Vranova mimo příležitostně konané akce vstup zakázán a pohyb osob uvnitř dvora je výhradně na vlastní nebezpečí. Dvůr Vranov je dostupný Vranovskou alejí ve směru od Rabštejna a Stvolen. Parkování je možné přímo u dvora, autobusová zastávka Rabštejn nad Střelou a přilehlé turistické rozcestí je vzdáleno cca 1300 metrů, restaurace a penzion U Laury cca 1100 metrů a moštárna Stvolny cca 1700 metrů. V těsné blízkosti dvora také pramení Vranovský potok, který v údolí pode dvorem vytváří malebné Vranovské (Rabštejnské) vodopády vzdálené cca 700 metrů. V areálu dvora v nedávné době proběhla řada akcí, například zastavení festivalu Šest týdnů baroka, pololetní sněm dětského oddílu Kruh nebo historická hra Legie: Sibiřský příběh.

PRAVIDELNÉ AKCE:

Den otevřených vrat - velikonoční neděle

PŘÍŠTÍ PLÁNOVANÉ AKCE:

Den otevřených vrat - 5.4.2015

Druh
Historie
Obec
Manětín
Část obce
Rabštejn nad Střelou
Adresa
Manětín, Rabštejn nad Střelou 69
Další informace
Přístupnost
přístupno příležitostně

Fotogalerie

3 z 5

Podobné cíle